Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Mennesker | Sundhed | Helhed

Kursustilmelding

Betingelser - Kurser

Priser
                                                                                                                                                                                                                

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. moms.

 


Tilmelding og betaling
                                                                                                                                                                           

Tilmelding og betaling til kurser sker elektronisk på Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapis hjemmeside. Du modtager en bekræftelse efter tilmelding og betaling.
Hvis du ønsker en anden betalingsløsning end elektronisk, beder vi dig kontakte os på mail: info@kstinstituttet.dk 
Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi modtager betaling med Dankort og Visa/Dankort.

 

Fortrydelsesret                                                                                                                                                                                                  

Se under afmelding.


Afmelding
                                                                                                                                                                                                         

Ved afmelding fra et kursus efter fortrydelsesrettens udløb, men senest 3 uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på kr. 500,-. 
Ved afbud inden for de sidste 3 uger inden kurset tilbagebetales depositum ikke, og det kan heller ikke overflyttes til andre kurser. Resten af det indbetalte kan overflyttes eller tilbagebetales.
Vigtigt: OBS på særlige regler omkring tilbagebetaling af depositum vedr tilmelding til gæstelærer. Typisk vil depositum ikke kunne refunderes. Og ved afmelding 3 uger før start skal der betales det fulde beløb for kurset. Du må dog gerne selv sælge/overdrage dit kursus til en anden der har de rette forudsætninger for deltagelse. Ved evt. nuanceret regler vil dette fremgå under beskrivelse af det enkelte kursus.
 


Sygdom under kurset eller op til kurset                                                                                                                                                  

Skulle du blive syg lige op til et kursus eller under kurset, har du mulighed for at deltage på et tilsvarende umiddelbart efterfølgende kursus. Kurset kan ikke ændres til et andet eller gives til anden side.

 

 

Terms of payment:

Prices:
All prices are in Danish kroner (DKK) and incl. VAT.

Registration and payment:
Registration and payment for courses are electronically available at the website for the Institute of Biodynamic Cranio-Sacral Therapy.

After signing up and payment, you will receive a confirmation.

If you prefer a payment solution other than electronically, please contact us by mail: info@kstinstituttet.dk

The Institute of Biodynamic Cranio-Sacral Therapy receives payment with Dankort and Visa/Dankort. 

Cancellation:
If you cancel a course after the expiration of the cancellation, but no later than 3 weeks before the course starts, an administration fee of DKK 500, - has to be paid.
In case of cancellation within the last 3 weeks before the course, the deposit will not be refunded and can not be transferred to other courses. The remains of the deposit can be transferred or refunded.
Important: There are other rules for our teachers from abroad where there is no refund, but you can pass your space on to another person.

Illness during the course or up to the course:
Should you get sick right up to a course or during the course, you have the opportunity to attend a corresponding immediately following course. The course can not be changed to a different course or given to another person.

 

Persondatapolitik

Hos Institut for Biodynamisk Kranio Sakral Terapi (herefter: Instituttet) har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data.

Kun de oplysninger du selv afgiver bliver indsamlet og opbevaret, samt evt. betalingsaftaler.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret.

Dine oplysninger videregives ikke til tredje part.

Instituttet, vores revisor, website administrator og vores tilmeldings-/fakturerings system, er de eneste som har adgang til dine persondata. Der er indgået databehandler aftaler med de her nævnte.

Instituttet er underlagt tavshedspligt og etiske regler i henhold til Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter.

Følgende persondata opsamles og opbevares til følgende formål via vores website og administrations system:

Tilmelding til nyhedsmails (email og navn).

Administration af tilmeldinger til kurser, temadage, foredrag- herunder invitationer til events via nyhedsmail eller via Facebook. I vores tilmeldingssystem er der en boks som skal krydses hvor man aktivt indvilger i at vi opbevarer oplysninger (navn, adresse, tlf. nummer, email).

Vi anvender funktionelle cookies på websitet. Accepterer man 3. part cookies vil nogle blive brugt når der vises YouTube videoer. Anvendte cookies kan ses nederst på hver side, og ligeledes slettes.

CPR nummer indhentes og opbevares ikke.
EU dataprotection law of may 25th 2018 dictates that we must revise our privacy policy*1.
We have decided the best way to do that is to send you this email where You can unsubscribe if you do not comply with our privacy policy.
If you do agree, simply do nothing and your subscription will remain as before.
Remember you may at any time ask for deletion of your complete profile directly to the admins.

*1 Privacy Policy
- we only store data that you yourself have entered
- we never have or never will share your email or other contact data with any thirdparty.
- the data shared on the site with other members are your responsibility (and we always encourage that you to keep your data up to date, and never publish and sensitive data, for you or any other person).
- we do use cookies in order to serve logins and sessions. These are not possible to deny.
Copyright ©2011-2015 Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi, Mennesker | Sundhed | Helhed, Klostervænget 8, 6900 Skjern
info@kstinstituttet.dk · CVR-nr. 32033032